contact  
Interim Accountant | MKB Advies | Administratieve Dienstverlening

MKB ADVIES
  • Sparringpartner voor MKB bedrijf
    Hierbij wordt ingespeeld aan de behoefte van het individuele MKB bedrijf om zonder voorbehoud en op gelijkwaardig niveau van gedachte te wisselen met de onafhankelijke derde. De relatie mag niet onder druk komen te staan van eventuele eigen bevoordeling.
  • Bemiddeling (mediation)
    In ieder (familie)bedrijf kunnen de nodige spanningen optreden, met firmanten, familieleden, leveranciers, afnemers, en personeelsleden. Voor beide partijen is de stap naar de rechter over het algemeen de minst aantrekkelijke stap, zowel in financieel opzicht als in de persoonlijke verhoudingen. De bemiddeling, welke op vrijwillige basis door beide partijen wordt geaccordeerd, stoelt niet op het principe "wie heeft gelijk", maar op welke wijze kunnen beide partijen met een redelijk tevreden gevoel verder gaan.
  • Fusies
  • Overnames
  • Second opinion
  • Begeleiding informal investors
ontwerp door Identy | www.identy.nl